Dữ liệu Nhà khoa học

Phùng Thị Hồng Hà
(800000.0229)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

23

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phùng Thị Hồng Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1956

 • Địa chỉ:

  99 - Trần Quốc Toản - Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hahoa99@dng.vnn.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2009

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản Trị Doanh Nghiệp Nông Nghiệp; Quản Trị Sản Xuất; Quản Trị Doanh Nghiệp Công Nghiệp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế và quản lý

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/08/1982 Đến : 01/07/1984 Bộ môn Kinh doanh Nông nghiệp - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Trợ giảng, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc
  Từ : 01/08/1982 Đến : 01/01/1985 Giảng viên bộ môn quản trị kinh doanh khoa kinh tế- đại học nông nghiệp 2 Hà Bắc
  Từ : 01/08/1984 Đến : 01/01/1985 Bộ môn Kinh doanh Nông nghiệp - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc
  Từ : 01/01/1985 Đến : 01/01/1995 Giảng viên bộ môn quản trị kinh doanh khoa kinh tế đại học nông nghiệp II Huế
  Từ : 01/02/1985 Đến : 01/11/1994 Bộ môn Kinh doanh Nông nghiệp - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp II Huế
  Từ : 01/12/1994 Đến : 01/08/2002 Bộ môn Kinh doanh Nông nghiệp - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/01/1995 Đến : Giảng viên bộ môn quản trị kinh doanh khoa kinh tế đại học Huế
  Từ : 01/09/2002 Đến : Trưởng Bộ môn - Bộ môn Kinh doanh Nông nghiệp Bộ môn Kinh doanh Nông nghiệp - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc Kinh tế nông nghiệp 1982
  Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kinh tế nông nghiệp 2001