Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thanh Hoàng
(900000.0057)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thanh Hoàng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1962

 • Địa chỉ:

  202 Điiện Biên Phủ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543830720
  Email: lthdhnn@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tiếng Nga, SP tiếng Anh,

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tiếng Nga, SP tiếng Anh,

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1983 Đến : 01/06/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
  Từ : 01/03/2005 Đến : Trưởng Phòng - Phòng CTSV; Tổ trưởng tổ công tác - Tổ Chế độ chính sách Phòng CTSV Phòng Công tác sinh viên - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên chính, Trưởng phòng
  Từ : 01/12/2014 Đến : Trưởng Phòng - Trưởng phòng Tc-HC Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Trưởng phòng TC-HC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ Nga 1983
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 1994
  Thạc sĩ Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội Ngôn ngữ học 1999