Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Kim Thanh
(900000.0243)

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Kim Thanh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1964

 • Địa chỉ:

  Chung cư Đông Nam Thủy Trường, TP Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: kimthanhhueuni@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tiếng Nga cơ bản; Tiếng Nga chuyên ngành Y khoa; Tiếng Pháp cơ bản; PPGD Tiếng pháp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và Phương pháp dạy-học ngoại ngữ; Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục; Quản lý hành chính

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )
  Tiếng Nga (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1988 Đến : 01/09/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
  Từ : 01/09/2004 Đến : 01/03/2007 Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên + quản lý
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/01/2010 Phòng Đào tạo - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Công Tác quản lý
  Từ : 01/01/2010 Đến : Phó trưởng Phòng - Phòng KT-ĐBCLGD Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Công tác quản lý
  Từ : 01/12/2014 Đến : Trưởng đơn vị - Tổ TT, PC, TĐKT Tổ TT Pháp chế - TĐ Khen thưởng - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Tổ trưởng Tổ Thanh tra, Pháp chế, Thi đua khen thưởng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Nga 1987
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Pháp 1997
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Giáo dục học 2003