Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Song Huyền Châu
(900000.0256)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Song Huyền Châu
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  28A Nguyễn Thiện Kế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: songhuyenchau@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sư phạm tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thông tin - Thư viện

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/2005 Đến : 01/03/2006 Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/04/2006 Đến : 01/04/2007 Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên tập sự
  Từ : 01/04/2007 Đến : 01/05/2007 Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
  Từ : 01/05/2007 Đến : 01/02/2008 Trung tâm Thông tin - Thư viện - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Phó GĐ TTTTTV
  Từ : 01/02/2008 Đến : 01/12/2014 Giám đốc Trung tâm - Giảng viên; Trưởng Bộ môn - Thực hành tiếng 2 Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giám đố TTTTTV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 2004
  Thạc sĩ Đại học Huế Ngôn ngữ Anh 2008
  Thạc sĩ Trường QUT Thư viện 2012