Dữ liệu Nhà khoa học

Cao Lê Thanh Hải
(900000.0247)

Tiến sĩ

6

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Cao Lê Thanh Hải
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hana277@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Châu Mỹ học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Châu Mỹ học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quan Hệ Quốc Tế, Hoa Kỳ học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quan hệ quốc tế, Hoa Kỳ học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2004 Đến : Trưởng Bộ môn - Tổ Quan hệ quốc tế Khoa Quốc tế học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Swphamj Huế Sư phạm Tiếng Anh 2002
  Thạc sĩ Trường Đại học Kansas, Hoa Kỳ Quốc tế học 2009
  Tiến sĩ Đại học Kansas, Hoa Kỳ Quốc tế học 2013