Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Lê Quỳnh Giao
(900000.0214)

Thạc sĩ

4

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bùi Lê Quỳnh Giao
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1966

 • Địa chỉ:

  118/23 Nguyễn Sinh Cung, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543846970
  Email: buiquynhgiao@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giảng dạy Tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giảng dạy Tiếng Anh

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1988 Đến : 01/06/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
  Từ : 01/09/2004 Đến : Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên chính
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ Anh 1988
  Thạc sĩ Trường ĐHNN Hà Nội Ngôn ngữ học 1998