Dữ liệu Nhà khoa học

Tôn Thất Chất
(600000.0282)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

32

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Tôn Thất Chất
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1965

 • Địa chỉ:

  132A Chi Lăng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tonthatchat@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2014

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nuôi Trồng Thủy Sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1990 Đến : 01/01/1993 Sở Thủy sản Thừa Thiên Huế Cán bộ kỹ thuật
  Từ : 01/09/1993 Đến : TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tập sự giảng dạy tại khoa Khoa học Vật nuôi
  Từ : 01/01/1995 Đến : TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản - khoa Khoa học Vật nuôi
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/01/2009 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên Trưởng bộ môn nuôi trồng Thủy sản, Phó Trưởng Khoa Thủy Sản
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường ĐH Thủy sản Nha Trang, Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I Nuôi trồng thuỷ sản 1999
  Tiến sĩ Đại học Thủy sản Nha Trang Nông nghiệp 2009