Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Ngọc Uyên
(900000.0215)

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Ngọc Uyên
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1969

 • Địa chỉ:

  7/263 Bà Triệu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543846970
  Email: uyen.lengoc@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Các kỹ năng thực hành tiếng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Các kỹ năng thực hành tiếng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/1993 Đến : 01/09/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
  Từ : 01/09/2004 Đến : Tổ phó chuyên môn - Tổ thực hành tiếng 1 Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 1991
  Thạc sĩ Trường Đại Ngoại ngữ Huế Ngôn ngữ Anh 2007