Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thanh Bình
(900000.0223)

Thạc sĩ

0

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1954

 • Địa chỉ:

  8 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tbinht20032000@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1977 Đến : 01/06/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
  Từ : 01/07/2007 Đến : 01/07/2014 Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHNN Hà Nội Sư phạm Tiếng Anh 1977
  Thạc sĩ Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội Ngôn ngữ Anh 1987
  Thạc sĩ Trường ĐHTH Canberra, ÚC Ngôn ngữ Anh 1994