Dữ liệu Nhà khoa học

Tôn Thất Pháp
(300000.0213)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

75

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Tôn Thất Pháp
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tonthatphap@gmail.com, cmdhus@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2002

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tảo học; Sinh thái học đầm phá; Phytoplankton và quản lý hiện trạng tảo nở hoa; Phân loại tảo biển;

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thực vật thủy sinh; Tảo độc hại; Quản lý tài nguyên vùng ven biển

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Bộ môn Tài nguyên và sinh vật môi trường - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Sinh học 0000