Dữ liệu Nhà khoa học

Lại Thị Minh Nguyệt
(900000.0072)

Thạc sĩ

5

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lại Thị Minh Nguyệt
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1966

 • Địa chỉ:

  12/36 Đống Đa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Phường Phú Nhuận , Thành phố Huế , Thành Phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905559144
  Email: nguyetlai237@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Nga

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Nga

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tiếng Nga và tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Việt

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1989 Đến : 01/09/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
  Từ : 01/09/2004 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Tiếng Nga; Trưởng Bộ môn - Thực hành tiếng Khoa Tiếng Nga - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Tổng hợp Huế Ngôn ngữ Nga 1989
  Đại học Trường Đại học Tổng hợp Huế Ngôn ngữ Anh 1994
  Thạc sĩ Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội Ngôn ngữ học 1999