Dữ liệu Nhà khoa học

Công Huyền Tôn Nữ Ý Nhiệm
(900000.0237)

Thạc sĩ

4

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Công Huyền Tôn Nữ Ý Nhiệm
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  9 Phạm ngũ lão, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905418048
  Email: ynhiem233@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Pháp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tiếng Pháp du lịch, Phát triển du lịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tiếng Pháp du lịch, Giảng dạy với Công nghệ thông tin

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (Dalf C2 - 2013)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2008 Đến : 01/03/2010 Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2010 Đến : Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên tập sự
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ Huế Sư phạm Tiếng Pháp 2008
  Thạc sĩ Canada Ngôn ngữ Pháp 2012