Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Đạo Dõng
(200000.0095)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

26

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Đạo Dõng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  15 - Nguyễn Biểu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Phường Thuận Thành , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914025468
  Email: trdaodong@yahoo.com ; trdaodong@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2003

  Ngành đào tạo:

  Hình học và tôpô

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hình học và tôpô

  Chuyên môn giảng dạy:

  Đại số và Hình học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý thuyết Lie và không gian đối xứng, Lượng tử hoá hình học và biểu diễn nhóm Lie, Phương pháp nghiên cứu trong giáo dục Toán học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1977 Đến : 01/01/1985 Trường Đại học Sư phạm Huế Giảng viên Khoa Toán Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/01/1985 Đến : 01/01/1987 Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội Học viên cao học ngành toán
  Từ : 01/01/1987 Đến : 01/01/1990 Trường Đại học Sư phạm Huế Giảng viên Khoa Toán
  Từ : 01/01/1990 Đến : 01/01/1995 Viện Toán học Hà nội Giảng viên Khoa Toán Trường Đại học Sư phạm Huế. NCS ngành Toán
  Từ : 01/01/1995 Đến : 01/01/1999 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn KHoa Toán
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/01/2005 Trưởng Phòng - Khoa học - Đối ngoại Trường ĐHSP - ĐHH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Trưởng phòng KHoa học - Đối ngoại, UVTV Công đoàn
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/04/2014 Trưởng Ban - Khoa học - Công nghệ Đại học Huế Ban Khoa học Công nghệ - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Trưởng ban Khoa học - Công nghệ, Đảng ủy viên Đại học Huế
  Từ : 01/05/2014 Đến : 01/08/2015 Trưởng Ban - Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phụ trách công tác khoa học, công nghệ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Toán học 1977
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội Toán học 1987
  Tiến sĩ Viện Toán Toán học 1995