Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Phạm Minh Đức
(900000.0147)

Thạc sĩ

3

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Phạm Minh Đức
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1968

 • Địa chỉ:

  97 TRần Hưng Đạo, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: duckodak@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1992 Đến : 01/06/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/07/2004 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Tiếng Anh chuyên ngành 1; Trưởng Bộ môn - Tiếng Anh chuyên ngành 1 Khoa Tiếng Anh chuyên ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 1991
  Thạc sĩ Đại học Đà Nẵng Ngôn ngữ học 2001