Dữ liệu Nhà khoa học

Cái Ngọc Duy Anh
(900000.0162)

Thạc sĩ

4

Bài báo

19

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Cái Ngọc Duy Anh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1969

 • Địa chỉ:

  9/1 Bảo Quốc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: cndanh@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tiếng Anh chuyên ngành

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1992 Đến : 01/06/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
  Từ : 01/07/2004 Đến : Trưởng Khoa - TACN; Trưởng Bộ môn - Chuyên ngành 2 Khoa Tiếng Anh chuyên ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng dạy và quản lý khoa Tiếng Anh chuyên ngành
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 1991
  Thạc sĩ Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội Ngôn ngữ học 1999