Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Bích Hảo
(900000.0165)

Thạc sĩ

14

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hảo
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1970

 • Địa chỉ:

  86 Bạch Đằng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ntbhao@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý Luận & Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý Luận & Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
  Từ : Đến : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
  Từ : 01/12/1993 Đến : 01/06/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ Anh 1993
  Thạc sĩ Trường Đại học Ngoại ngữ Huế Giáo dục học 2008