Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Diễm Đông
(900000.0099)

Thạc sĩ

6

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Diễm Đông
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  134 Đặng Thái Thân, Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0839651111
  Email: d.diemdong@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tiếng Pháp, Ngôn ngữ học, Tiếng Việt cho người nước ngoài

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tiếng Pháp, Ngôn ngữ học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2006 Đến : 01/03/2009 Khoa Việt Nam học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/03/2010 Khoa Việt Nam học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên tập sự
  Từ : 01/03/2010 Đến : Khoa Việt Nam học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Pháp 2004
  Thạc sĩ Đại học Huế Ngôn ngữ học 2010