Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Thanh Xuân
(900000.0097)

Thạc sĩ

12

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Thanh Xuân
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  60 Đoàn Thị Điểm, phường Thuận Thành, Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935552060
  Email: ltxuan07@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngữ văn, Lý luận ngôn ngữ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngữ văn, Lý luận ngôn ngữ

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2006 Đến : 01/03/2010 Khoa Việt Nam học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/03/2011 Khoa Việt Nam học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên tập sự
  Từ : 01/03/2011 Đến : Khoa Việt Nam học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ học 0000
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Ngữ văn 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ học 2009