Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Lâm Thi
(900000.0092)

Tiến sĩ

18

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Lâm Thi
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  25/79 Phùng Lưu , Thủy Dương , Hương Thủy , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905832070
  Email: lelamthi82@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngôn ngữ học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ học, Tiếng Việt cho người nước ngoài

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)
  Tiếng Pháp (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2005 Đến : 01/06/2006 Khoa Việt Nam học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
  Từ : 01/07/2006 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Việt Nam Học; Trưởng Khoa - Việt Nam học Khoa Việt Nam học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên, Phó Trưởng Khoa
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Pháp 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ học 2008
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế Ngôn ngữ học 2017