Dữ liệu Nhà khoa học

Đào Thị Thùy Nhi
(900000.0036)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đào Thị Thùy Nhi
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  Khu Phố Phù Tây 2, Thủy Châu, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nhitaurus81@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản Giáo dục tiếng Nhật

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2006 Đến : 01/03/2008 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/07/2009 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ thực hành tiếng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên tập sự
  Từ : 01/07/2009 Đến : Phó trưởng Khoa - Ngôn ngữ và VH Nhật Bản; Tổ trưởng chuyên môn - Tổ thực hành tiếng - không chuyên; Trưởng Bộ môn - Thực hành tiếng - PPGD Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 2003
  Thạc sĩ Đại học Takushoku Ngôn ngữ Nhật 2016