Dữ liệu Nhà khoa học

Dương Lâm Anh
(900000.0025)

Thạc sĩ

4

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Dương Lâm Anh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1967

 • Địa chỉ:

  5/66 Lê Lợi, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học ứng dụng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ học ứng dụng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tiếng Anh, Văn hóa Anh-Mỹ.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ học ứng dụng, Văn hóa Anh-Mỹ

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/1993 Đến : 01/12/1995 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
  Từ : 01/12/1995 Đến : 01/06/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
  Từ : 01/07/2004 Đến : Khoa Quốc tế học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
  Từ : 01/03/2005 Đến : Phó trưởng Khoa - Quốc tế học; Trưởng Bộ môn - Tổ Văn hóa Khoa Quốc tế học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng dạy + quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 1991
  Thạc sĩ Đại học Massachusetts Boston, Hoa Kỳ Ngôn ngữ Anh 2001