Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Thu Vân
(900000.0095)

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Thu Vân
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  Số 3A, đường Hoài Thanh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế , Thủy Xuân .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905887270
  Email: thuvan281277@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngôn ngữ học đối chiếu

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ học đối chiếu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - 0000)
  Ngoại ngữ khác (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2008 Đến : 01/03/2011 Khoa Việt Nam học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/03/2012 Khoa Việt Nam học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên tập sự
  Từ : 01/04/2012 Đến : Phó trưởng Bộ môn - NGôn ngữ học đối chiếu Khoa Việt Nam học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 1999
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ học 2007