Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Thị Ngọc Hiếu
(140000.0031)

Thạc sĩ

10

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Thị Ngọc Hiếu
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  73 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543527260; 0905357399
  Email: ngochieu82mt"yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Đánh giá tổng hợp các vấn đề Tài nguyên và Môi trường phục vụ phát triển bền vững; - Đánh giá tác động môi trường và Đánh giá môi trường chiến lược; - Mô hình hóa trong nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường; - Biến đổi khí hậu; - Truyền thông và quản lý môi trường dựa vào cộng đồng.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Tài nguyên và Môi trường iren@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2004 Đến : Bộ môn Quản lý môi trường và Biến đổi khí hậu - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Cán bộ nghiên cứu
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác Học sinh còn đi học phổ thông 2000
  Đại học Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Khoa học môi trường 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Khoa học môi trường 2008