Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đình Huy
(140000.0002)

Thạc sĩ

49

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

27

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đình Huy
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  Kiệt 108 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0234. 3628545; 0905261624
  Email: huy_creb@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Khoa học Môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Đánh giá tổng hợp các vấn đề môi trường phục vụ phát triển bền vững; Quy hoạch bảo vệ môi trường; Biến đổi khí hậu.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Tài nguyên và Môi trường iren@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/2002 Đến : 01/10/2007 Bộ môn Quản lý môi trường và Biến đổi khí hậu - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Cán bộ nghiên cứu
  Từ : 01/11/2007 Đến : 01/08/2011 Phó trưởng Bộ môn - Phó trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường Bộ môn Quản lý môi trường và Biến đổi khí hậu - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG cán bộ nghiên cứu
  Từ : 01/03/2012 Đến : Trưởng Bộ môn Bộ môn Quản lý môi trường và Biến đổi khí hậu - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Nghiên cứu Viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Địa lý học 2002
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Khoa học môi trường 2008