Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Nhân Ái
(130000.0060)

Thạc sĩ

34

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Nhân Ái
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  16/2 Chế Lan Viên , Trường An , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935555389
  Fax: 0234 3935299
  Email: hoailuat@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật quốc tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật quốc tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Quốc tế; Quản lý biển; Giáo dục pháp luật thực hành (Clinical Legal Education)

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật Quốc tế; Quản lý biển; Giáo dục pháp luật thực hành (Clinical Legal Education)

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : 01/01/2014 Phó trưởng Phòng - Phòng KHCN-HTQT- Đào tạo SĐH Phòng KHCN - HTQT - SĐH Phó Trưởng phòng KHCN-HTQT-Đào tạo -SĐH
  Từ : 01/03/2014 Đến : Phòng KHCN - MT- HTQT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Đi NCS tại Uc
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Luật, Đại học KHoa học Huế Luật 2001
  Thạc sĩ Trường Đại học DALHOUSIE CANADA Luật 2006