Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hà
(130000.0034)

Thạc sĩ

24

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1972

 • Địa chỉ:

  Xã Thủy Vân, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935.695.662
  Email: haqt@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Kinh tế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật kinh tế

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2009 Đến : 01/01/2015 Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn Luật Kinh tế - Quốc tế Khoa Luật Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Phó trưởng Bộ môn Luật Kinh tế- Quốc tế
  Từ : 01/01/2015 Đến : Trưởng Bộ môn - Trưởng Bộ môn Luật KT-QT; Trưởng Khoa - Trưởng khoa Luật Quốc tế Khoa Luật Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Trưởng Bộ môn Luật KT-QT
  Từ : 01/04/2015 Đến : Trưởng Khoa - Trưởng khoa Luật Quốc tế Khoa Luật Quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Trưởng khoa Luật Quốc tế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Luật Quốc gia Hà Nội Luật 1994
  Thạc sĩ Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế 2003