Dữ liệu Nhà khoa học

Mai Thị Diệu Thúy
(130000.0026)

Thạc sĩ

17

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Mai Thị Diệu Thúy
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  33 Võ thị Sáu – thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế , Phú Hội , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914147443
  Email: thuymai1804@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Cử nhân Luật

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận nhà nước và pháp luật Lịch sử nhà nước và pháp luật Quyền con người

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (A - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học Huế Luật 2002
  Thạc sĩ Đại học Luật Quốc gia Hà Nội Luật 2007