Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Công Trung
(130000.0022)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Công Trung
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  TP Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905997456
  Email: tctrung410@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật hành chính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật hành chính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học Huế Luật 2007
  Thạc sĩ Khoa Luật- Đại học Huế Luật 2012