Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Ngọc Trang
(120000.0002)

Tiến sĩ

42

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Ngọc Trang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  101 Phan Đăng Lưu - Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 01228514369
  Email: mantrang27@gmail.com
  Website cá nhân: https://scholar.google.com/citations?user=N53Bxl0AAAAJ&hl=en

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ thông tin

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Recommender Systems, Human Computer Interaction, Human Decision Making, Explainable AI, Configuration Systems, Artificial Intelligence

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Fluent - 0000)
  Tiếng Pháp (A1 - 0000)
  Tiếng Đức (A2 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/2004 Đến : 01/10/2004 Giảng viên Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng
  Từ : 01/11/2004 Đến : 01/09/2009 Trung tâm Công nghệ thông tin - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên Công nghệ thông tin tại Trung tâm công nghệ thông tin - Đại học Huế
  Từ : 01/10/2009 Đến : 01/02/2010 Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ - KHOA DU LỊCH Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Du lịch - Đại học Huế
  Từ : 01/03/2010 Đến : Phó trưởng Bộ môn Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ - KHOA DU LỊCH Thử việc ngạch giảng viên tại Khoa Du lịch - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Tin học 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Khoa học máy tính 2008
  Tiến sĩ Trường Đại học Công nghệ Graz, Cộng hoà Áo (Graz University of Technology, Graz, Austria) Khoa học máy tính 2019