Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng Đông
(120000.0010)

Tiến sĩ

9

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Đông
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0918430858
  Email: dongnguyen15051981@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Tâm lý học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tâm lý học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tâm lý học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tâm lý học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/06/2006 Sinh viên Khoa Tâm lý - Giáo dục - Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  Từ : 01/10/2007 Đến : 01/12/2009 Học viên cao học Tâm lý học - Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/10/2009 Đến : Bộ môn Lữ hành - KHOA DU LỊCH Giảng viên Bộ môn Lữ hành - Khoa Du lịch - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm Huế Tâm lý học giáo dục 2006
  Thạc sĩ Đại học Sư phạm Huế Tâm lý học 2009
  Tiến sĩ Tâm lý học 2017