Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Như Hoa
(120000.0064)

Tiến sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Như Hoa
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  87/3 Bùi Thị Xuân - Phường Phường Đúc , Thuỷ Xuân , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ntnhoa@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phát triển du lịch bền vững. Du lịch sinh thái.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Chiến lược phát triển du lịch bền vững.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2010 Đến : Bộ môn Du lịch học - KHOA DU LỊCH Cán bộ hợp đồng giảng dạy, Khoa Du lịch - Đại học Huế
  Từ : 01/12/2010 Đến : Bộ môn Du lịch học - KHOA DU LỊCH Nghiên cứu sinh ngành Du lịch - Viện nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu Du lịch, Khoa Địa lý, Trường Đại học Paris1 Panthéon - Sorbonne
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học Perpignan Via Domitia Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành 2009
  Thạc sĩ Đại học Khoa học xã hội Toulóue 1 Kinh tế 2010
  Tiến sĩ Trường Đại học Paris 1 - Pantheon Sorbonne Kinh tế 2020