Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Ngọc Quyền
(120000.0029)

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Ngọc Quyền
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  38 Nguyễn Khoa Vy - Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0934895859
  Email: ngocquyen.177@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị nhân lực

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2009 Đến : 01/03/2010 Bộ môn Du lịch học - KHOA DU LỊCH Hợp đồng làm việc tại Bộ môn Du lịch học - Khoa Du lịch - Đại học Huế
  Từ : 01/03/2010 Đến : Bộ môn Du lịch học - KHOA DU LỊCH Viên chức thử việc ngạch giảng viên tại Khoa Du lịch - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Kinh tế Huế Quản trị kinh doanh 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2015