Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Đào Phú Lộc
(120000.0035)

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Đào Phú Lộc
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  01 Nguyễn Quyền - Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935157311
  Email: trandaophuloc@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh doanh thương mại

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh doanh thương mại

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị thương hiệu

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1993 Đến : 01/01/1998 Học sinh cấp 1 tại trường tiểu học Phú Hậu - Phường Phú Hậu - Thành phố Huế
  Từ : 01/01/1998 Đến : 01/01/2002 Học sinh cấp 2 trường PTCS Nguyễn Du - Phường Phú Cát - Thành phố Huế
  Từ : 01/01/2002 Đến : 01/01/2005 Học sinh cấp 3 tại trường PTTH Nguyễn Huệ - Phường Thuận Thành - Thành phố Huế
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/01/2009 Sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế
  Từ : 01/01/2009 Đến : Bộ môn Du lịch học - KHOA DU LỊCH Giảng viên Khoa Du lịch - Đại học Huế
  Từ : 01/02/2013 Đến : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ - KHOA DU LỊCH Giảng viên Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Kinh tế Huế Quản trị kinh doanh 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2016