Dữ liệu Nhà khoa học

Quản Bá Chính
(120000.0041)

Thạc sĩ

12

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Quản Bá Chính
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935205369
  Email: quanbachinh.hat@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Văn hóa và Du lịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Văn hóa du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1985 Đến : 01/01/1991 Còn nhỏ ở với cha mẹ
  Từ : 01/01/1991 Đến : 01/01/1995 Trường Tiểu học Thiệu Hợp - Thiệu Hóa - Thanh Hóa Học sinh cấp I
  Từ : 01/01/1996 Đến : 01/01/1999 Trường Phổ thông trung học Thiệu Hóa - Thanh Hóa Học sinh cấp II
  Từ : 01/01/2000 Đến : 01/01/2003 Trường Trung học phổ thông Thiệu Hóa - Thanh Hóa Học sinh cấp III
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/01/2008 Trường Đại học Khoa học Huế Sinh viên trường Đại học Khoa học Huế
  Từ : 01/01/2008 Đến : Phó trưởng Bộ môn Bộ môn Du lịch học - KHOA DU LỊCH Công tác tại khoa Du lịch - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Huế Lịch sử 2008
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Lịch sử 2014