Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Xuân Châu
(800000.0049)

Tiến sĩ

9

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Xuân Châu
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1957

 • Địa chỉ:

  10/18/68 Đặng Huy Trứ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543833461; 0914145969
  Email: 0914.145969

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế chính trị

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế chính trị

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh Tế Chính Trị; Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế; Chuyên Đề Kinh Tế Chính Trị, Kinh Tế Vĩ Mô

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế Chính trị; Lịch sử học thuyết Kinh tế; Kinh tế thị trường; Kinh tế nông thôn.

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1979 Đến : 01/09/1980 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Cán Bộ Bộ môn Mác Lê Nin
  Từ : 01/02/1984 Đến : 01/08/1986 Mặt trận 479, Quân lực trợ lý chính trị Bộ đội tình nguyện chiến trường K
  Từ : 01/08/1986 Đến : 01/09/1995 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị
  Từ : 01/09/1995 Đến : 01/09/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Cán bộ Giảng dạy Mác Lê Nin
  Từ : 01/02/2004 Đến : Trưởng Bộ môn - BM Kinh tế Chính trị về thời kỳ quá độ lên CNXH; Phó trưởng Khoa; Trưởng Bộ môn Bộ môn Kinh tế Chính trị về Thời kỳ quá độ lên CNXH - Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng dạy, quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Vinh và Trường Đại học Sư phạm Huế Hoá học 1979
  Đại học ĐH Tuyên Giáo Hà Nội Kinh tế Chính trị 1983
  Tiến sĩ Học viện Chính Trị Quốc Gia TP HCM Kinh tế Chính trị 2002
  Tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Kinh tế Chính trị 2003