Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Đăng Huy
(200000.0067)

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Đăng Huy
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  13/99 Đặng Huy Trứ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Vĩnh Ninh , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0913439282
  Email: tdhuydhh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kế toán

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kế toán

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Ban Kế hoạch - Tài chính và Cơ sở vật chất khtc
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1998 Đến : 01/10/1999 Ban Kế hoạch - Tài chính - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Hợp đồng dài hạn, tập sự Kế toán
  Từ : 01/10/1999 Đến : Trưởng Ban - Ban Kế hoạch - Tài chính Ban Kế hoạch - Tài chính - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Kế toán trưởng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 1998
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kế toán 2005
  Thạc sĩ Học viện tài chính Kế toán 2009