Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Anh Tú
(110000.0051)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

  • Họ và tên: Nguyễn Anh Tú
    Giới tính: Nam
    Năm sinh: 1987

  • Địa chỉ:

    14 Đinh Công Tráng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

  • Liên hệ:

    Điện thoại: 0543524149; 0906555590
    Email: nguyenanhtu.gdtc@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

  • Chức danh:

    Ngành đào tạo:

    Giáo dục thể chất

    Chuyên ngành đào tạo:

    Giáo dục thể chất

    Chuyên môn giảng dạy:

    Bóng bàn

    Lĩnh vực nghiên cứu:

    Bóng bàn

    Trình độ ngoại ngữ:

    Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

  • Đơn vị quản lý


    Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
    Khoa Giáo dục Thể chất
  • Quá trình công tác


    Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
    Từ : 01/11/2009 Đến : 01/02/2010 Bộ môn Bóng - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng viên hợp đồng
    Từ : 01/03/2010 Đến : 01/02/2011 Bộ môn Bóng - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng viên, viên chức thử việc
    Từ : 01/03/2011 Đến : Bộ môn Bóng - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng viên
  • Quá trình đào tạo


    Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
    Đại học Trường Đại học TDTT Đà Nẵng Sư phạm Giáo dục Thể chất 2009
    Thạc sĩ Học viện Thể thao Vũ Hán Giáo dục Thể chất 2015