Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Thùy Linh
(110000.0027)

Thạc sĩ

14

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Thùy Linh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1972

 • Địa chỉ:

  81 Trường Chinh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543814438; 0935591295
  Email: tranthithuylinh.gdtc@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bóng bàn

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Bóng bàn

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Thể chất
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/1996 Đến : 01/05/1998 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC giảng dạy tại Trường Đại học Đại cương
  Từ : 01/05/1998 Đến : Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn Bóng Bộ môn Bóng - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Thể dục Thể thao 1995
  Thạc sĩ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Giáo dục học 2002