Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Mậu Hiển
(110000.0016)

Thạc sĩ

6

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Mậu Hiển
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1965

 • Địa chỉ:

  2/27 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543825041; 01696193375
  Email: mauhien.gdtc@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bóng chuyền

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Bóng chuyền

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Thể chất
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1987 Đến : 01/11/1989 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự giảng dạy
  Từ : 01/12/1989 Đến : 01/06/1995 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên TDTT
  Từ : 01/07/1995 Đến : 01/11/1997 Giảng viên TDTT tại Trường Đại học Đại cương
  Từ : 01/12/1997 Đến : Trưởng Bộ môn - Bộ môn Bóng Bộ môn Bóng - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng viên TDTT
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh Thể dục Thể thao 1987
  Thạc sĩ Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh Giáo dục học 2003