Dữ liệu Nhà khoa học

Trịnh Thị Định
(200000.0108)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

40

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trịnh Thị Định
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1957

 • Địa chỉ:

  Số 47 Đào Tấn, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: trinhthidinh@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2006

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử thế giới, Tiếng Anh chuyên ngành Lịch sử và Đông Phương học.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch Sử Thế Giới

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - )
  Tiếng Nga (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1982 Đến : 01/11/1983 Tỉnh ủy Bình Trị Thiên Chuyên viên văn phòng
  Từ : 01/11/1983 Đến : 01/08/2005 Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Cán bộ giảng dạy
  Từ : 01/09/2005 Đến : 01/01/2006 Phó trưởng Phòng - Phòng QLKH-HTQT-SĐH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Cán bộ giảng dạy và công tác QLKH-HTQT-SĐH
  Từ : 01/01/2006 Đến : 01/01/2010 Phó trưởng Ban - Ban Đảm bảo chất lượng - Dự án giáo dục CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Cán bộ giảng dạy, công tác quản lý đảm bảo chất lượng giáo dục
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/06/2012 Phó trưởng Ban - Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục Ban Khảo thí và ĐBCLGD - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Cán bộ giảng dạy, công tác Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
  Từ : 01/07/2012 Đến : Bộ môn Đông phương học - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Lịch sử Lưu trữ Matxcơva Lịch sử 1981
  Thạc sĩ Đại học Melboure Lịch sử 1998
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội Lịch sử 2000