Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đôn Vinh
(110000.0055)

Đại học

8

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đôn Vinh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1964

 • Địa chỉ:

  26 Phùng Khắc Khoan, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543511847; 0914313057
  Email: nguyendonvinh.gdtc@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bóng chuyền

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Bóng chuyền

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Thể chất
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/1994 Đến : 01/01/1995 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM giảng dạy các môn TDTT
  Từ : 01/01/1995 Đến : 01/01/1998 giảng dạy các môn TDTT tại Trường Đại học Đại cương
  Từ : 01/01/1998 Đến : 01/04/2011 Trưởng Bộ môn - Trưởng Bộ môn Bóng Bộ môn Bóng - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT giảng dạy các môn TDTT
  Từ : 01/05/2011 Đến : 01/03/2012 Tổ phó tổ công tác - Tổ Quản lý Khoa học - Đối ngoại Tổ Quản lý Khoa học - Đối ngoại - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng dạy các môn TDTT, phụ trách Tổ QL KH - ĐN
  Từ : 01/03/2012 Đến : Phó trưởng Bộ môn - Bóng Bộ môn Bóng - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng viên, cán bộ quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học TDTT TW 2 Thể dục Thể thao 1986