Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Làm
(110000.0024)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Làm
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1957

 • Địa chỉ:

  278 Nguyễn Trãi, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543528163; 0905655752
  Email: tranlam.gdtc@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giáo dục học Thể dục thể thao

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giáo dục học Thể dục thể thao

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Nga (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Thể chất
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/08/1981 Đến : 01/01/1994 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC giảng dạy tại Bộ môn Thể dục - Quân sự
  Từ : 01/01/1994 Đến : 01/01/1998 Phó trưởng Bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC giảng dạy các môn TDTT, trợ lý giáo vụ
  Từ : 01/12/1999 Đến : 01/01/2007 Phó Giám đốc Trung tâm - Phó Giám đốc TT. Giáo dục Thể chất; Phó Khoa trưởng - Phó Khoa trưởng phụ trách Khoa Ban Lãnh đạo khoa - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng dạy, quản lý
  Từ : 01/02/2007 Đến : 01/09/2010 Bộ môn Bóng - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT giảng dạy
  Từ : 01/10/2010 Đến : 01/03/2012 Tổ phó tổ công tác - Tổ Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục Tổ Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT giảng dạy, quản lý
  Từ : 01/03/2012 Đến : Trưởng Phòng - Đào tạo - Khoa học - Hợp tác quốc tế Tổ Đào tạo - Khoa học - Hợp tác quốc tế - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT giảng viên, cán bộ quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Giáo dục Thể chất 1981
  Thạc sĩ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Giáo dục học 2004