Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thùy Trang
(400000.0443)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thùy Trang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  79 Yết Kiêu , Phường Vĩ Dạ , Tỉnh Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: +84 91 406 78 99
  Email: nguyenthuytrang309@gmail.com
  Website cá nhân: https://nguyenthuytrang309.myportfolio.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Mỹ thuật ứng dụng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Thiết kế mỹ thuật công nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quảng cáo và Truyền thông

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thiết kế Công Nghiệp, Quảng cáo và Truyền thông

  Trình độ ngoại ngữ:

  Ngoại ngữ khác (Topik II - 2012)
  Tiếng Anh (B - 2018)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2009 Đến : 01/02/2013 Tổ Chuyên biệt - Khoa Giáo dục Mầm non - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn
  Từ : 01/03/2013 Đến : 01/02/2014 Tổ Chuyên biệt - Khoa Giáo dục Mầm non - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Viên chức tập sự ngạch giảng viên giảng dạy họa Mĩ thuật
  Từ : 01/03/2014 Đến : Tổ Chuyên biệt - Khoa Giáo dục Mầm non - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Biên chế ngạch giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nghệ thuật Huế Mỹ thuật ứng dụng 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Chungwoon, Hàn Quốc 2012