Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Thanh Kiên
(140000.0032)

Thạc sĩ

22

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

19

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đinh Thanh Kiên
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  28/134 Bà Triệu, TP Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3845264; 0988253925
  Email: kienirreb@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Tài nguyên và Môi trường iren@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/2008 Đến : Bộ môn Quản lý môi trường và Biến đổi khí hậu - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Cán bộ Hợp đồng nghiên cứu
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khuyến nông 2007
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Quản lý tài nguyên và môi trường 2012