Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Ngọc Anh Tuấn
(140000.0026)

Thạc sĩ

19

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

19

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Ngọc Anh Tuấn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  07 Hà Nội, Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 02343622996
  Email: tuaniren@hueuni.edu.vn, tuanireb@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Tài nguyên và Môi trường iren@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/07/2009 Đến : Bộ môn Quản lý môi trường và Biến đổi khí hậu - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG cán bộ nghiên cứu
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Khoa học môi trường 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Khoa học môi trường 2013