Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Công Tuấn
(300000.0131)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

31

Bài báo

10

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Công Tuấn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1960

 • Địa chỉ:

  342 Chi Lăng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0913498500
  Email: tctuan_it_dept@yahoo.com, tctuan.it@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2012

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Toán học, Tin Học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Cơ sở dữ liệu suy diễn, Lập trình logic

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/1983 Đến : 01/09/1996 Bộ môn Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/10/1996 Đến : Phó trưởng Khoa; Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Khoa học máy tính - Khoa Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Tổng hợp Huế Toán học 1982
  Thạc sĩ Đại học Bách Khoa Hà Nội Tin học 1998
  Tiến sĩ Viện CNTT Hà Nội Toán học 2004