Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Huy Anh
(140000.0040)

Tiến sĩ

72

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

18

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Huy Anh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  12/142 Phan Chu Trinh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905210473
  Email: anhgis@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  GIS, Quy hoạch môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, BĐKH, ĐTM, ĐMC, RS, Tai biến môi trường,...

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quy hoạch bảo vệ môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, GIS, Viễn Thám, ĐTM, ĐMC

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Tài nguyên và Môi trường iren@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/2002 Đến : 01/12/2003 Khoa Địa lý - Địa chất - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Thành viên đề tại NCKH của trường Đại học Khoa học Huế
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/03/2005 Văn phòng dự án VNICZM tại Thừa Thiên Huế Cán bộ văn phòng dự án
  Từ : 01/01/2005 Đến : Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn Quản lý Môi trường và Biến đổi khí hậu Bộ môn Quản lý môi trường và Biến đổi khí hậu - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Cán bộ nghiên cứu môi trường
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Đại học Huế Địa lý tự nhiên 2002
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Đại học Huế Địa lý tự nhiên 2006
  Tiến sĩ Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học QG Hà Nội Quản lý tài nguyên và môi trường 2015