Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Quang Hưng
(140000.0003)

Thạc sĩ

23

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

28

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Quang Hưng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  19 Hàn Thuyên, phường Thuận Thành , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3513954; 0982513954
  Email: ngquanghung2002@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kỹ thuật môi trường; Quan trắc và phân tích môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Tài nguyên và Môi trường iren@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2001 Đến : 01/11/2007 Bộ môn Công nghệ môi trường - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Cán bộ nghiên cứu của Trung tâm TN, MT và CNSH Đại học Huế
  Từ : 01/12/2007 Đến : 01/03/2012 Phó trưởng Bộ môn - phụ trách công nghệ môi trường; Trưởng Bộ môn - Trưởng Bộ môn Công nghệ Môi trường Bộ môn Công nghệ môi trường - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phó trưởng bộ môn công nghệ môi trường
  Từ : 01/04/2012 Đến : Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ môi trường - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Trưởng Bộ môn
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐẠi học Khoa học Huế Hoá học 2001
  Thạc sĩ Trường ĐẠi học Khoa học - Đại học Huế Khoa học môi trường 2008