Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Quang Lộc
(140000.0034)

Thạc sĩ

21

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

26

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Quang Lộc
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  07- Đường Hà Nội - Tp Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: quangloc119@gmail.com; tquangloc@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Khoa học Môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khoa học Môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Tài nguyên và Môi trường iren@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2008 Đến : Bộ môn Công nghệ môi trường - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Hợp đồng nghiên cứu
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐH Khoa học Khoa học môi trường 2007
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Khoa học môi trường 2011