Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Hữu Nam
(110000.0066)

Thạc sĩ

7

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Hữu Nam
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  101 Lương Nhữ Hộc, p. An tây , An Tây , huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0947163232
  Email: tranhuunam@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bơi Lội

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giáo dục Thể chất

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (A - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Thể chất
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2006 Đến : 01/02/2008 Bộ môn Cầu lông – Bơi lội - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT giảng dạy các môn TDTT, hợp đồng lao động
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/02/2009 Bộ môn Cầu lông – Bơi lội - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT giảng dạy các môn TDTT, viên chức thử việc
  Từ : 01/03/2009 Đến : Bộ môn Cầu lông – Bơi lội - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT giảng dạy các môn TDTT
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng Thể dục Thể thao 2006
  Thạc sĩ Học viện Thể thao Vũ Hán, Trung Quốc Giáo dục Thể chất 2014